Marek Korzeniowski

Wrocław

http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1170549

Aktor teatralny i filmowy, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Filia we Wrocławiu.


Życiorys zawodowy

Użytkownik nie uzupełnił dotąd swojego CV.