Krzysztof Sulek

Rzym

Aktor-amator w Associazione Culturale "Trykot-Teatro Polacco di Roma" (Stowarzyszenie Kulturalne "Trykot-Teatr polski w Rzymie")


Życiorys zawodowy

Użytkownik nie uzupełnił dotąd swojego CV.